Home/

Whitepaper Participatieraad nieuwe stijl

Whitepaper Participatieraad nieuwe stijl

De Participatieraad

Oude wijn in nieuwe zakken of het transformatiemiddel voor burgerparticipatie en advies binnen het Sociaal Domein?

De bekende Wmo-raden en WWB-raden binnen gemeenten worden in steeds meer gemeenten ingeruild voor een brede Participatieraad.

Met de decentralisaties binnen het Sociaal Domein hebben gemeenten meer dan ooit de ruimte om de samenhang tussen de verschillende domeinen werk en inkomen, jeugdzorg en zorg voor gehandicapten te bevorderen. Deze integrale aanpak binnen de uitvoering wordt – steeds vaker – ook gewenst binnen de wettelijk vereiste burgerparticipatie en advisering over het gemeentelijke beleid.

Als gemeenten met de Participatieraad nieuwe stijl verder willen komen dan het bij elkaar rapen van verschillende adviesraden en het ophangen van een nieuw naambordje, vraagt dat om betrokken bestuurders en een goede procesbegeleiding. Dat zijn de belangrijkste factoren om  van de huidige eendimensionale relatie van gemeenten met smalle Рvaak met de lokale partijpolitiek verweven  Рadviesraden succesvol te kunnen transformeren naar een brede onafhankelijk Participatieraad nieuwe stijl met een actieve achterban, die in staat om integraal te adviseren over de dingen die ertoe doen binnen het Sociaal Domein.