Profiel

Home/

Profiel

Yvonne Ligtelijn is een zeer ervaren Adviseur/ Projectleider binnen het Sociaal Domein. Yvonne is goed ingevoerd in de transitie-wetgeving. Vanuit deze expertrol adviseert en ondersteunt zij door de jaren heen op deskundige wijze gemeenten bij de ontwikkeling en invoering van lokaal en regionaal Wmo-beleid.

 

Dat betreft momenteel de decentralisaties van AWBZ naar Wmo en Jeugdzorg en de aansluiting met de Wet langdurige zorg en de zorgverzekeringswet, het (bestuurlijk) aanbesteden en de inkoop binnen de financiële kaders voor de budgetten Sociaal Domein en de vorming van sociale wijkteams en de verbinding met informele en formele netwerken.

 

De spanningsvelden en financiële risico’s die deze ontwikkelingen meebrengen, vragen regelmatig om actualiseren van uw beleid en goede inbedding. Hierbij is de aanwezige kennis en ervaring vanuit de verschillende zorgsectoren, waaronder de ouderenzorg en ggz-volwassenen en ggz-jeugd, een sterk pluspunt.

Netwerk

Met haar ondernemende persoonlijkheid beschikt Yvonne over een uitgebreid netwerk in diverse sectoren binnen het openbaar bestuur, de gezondheidszorg en welzijn. Ook voor u als opdrachtgever is dit netwerk interessant, daar waar de organisatie zelf de behoefte aan bepaalde externe ondersteuning uit.

 

“Ik hecht veel waarde aan samenwerking en kennis delen”, zegt Yvonne Ligtelijn.“ We worden doorlopend geconfronteerd met nieuwe vragen die de samenleving stelt. Uitdrukkelijk hiervoor onderhoud ik binnen mijn netwerk contacten met opdrachtgevers, collega interim managers en andere materiedeskundigen. Op deze wijze maak ik gebruik van verschillende specialismen en beschik ik snel over de juiste informatie”.